Brum werkt met subsidie van het Europees Sociaal Fonds en Ministerie van SZW aan de toekomst

Brum heeft grote ambities. De uitdaging is deze te realiseren met het toenemende aantal projecten en de doorlooptijden die steeds korter worden. Wij hebben Moniek Berende van De Groeispiegel gevraagd ons te helpen het ontwerpproces te optimaliseren en onze manier van samenwerken te veranderen.

 

Dit doen wij door alle medewerkers hierbij te betrekken. In een aantal sessies met hen brengen wij het proces in kaart en benoemen de bottlenecks. Vervolgens maken we een switch door af te stappen vanuit functies te denken en te gaan naar te denken vanuit rollen. Dit omdat iedere medewerker unieke krachten heeft en deze beter tot uiting komen in rollen. Ieder project vraagt op ieder moment een verschillende samenstelling van de rollen in de teams. Met de rollen richten we het ontwerpproces opnieuw in. Daardoor wordt het proces vloeiender en neemt de focus op het werk toe.

Deze sociale innovatie wordt gesubsidieerd vanuit het Europees Sociaal Fonds, dat wordt verstrekt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.